Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

 

OSGB NEDİR?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimidir.

SİMİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ, 19.02.2010 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından OSGB olarak yetkilendirilmiştir

 

 

GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ NELERİ KAPSAMAKTADIR ?

30.06.2012 tarihinde çıkarılan ve 1 Ocak 2013 de uygulamaya alınan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işyerlerinde tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu bağlamda;

  • İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması,
  • Çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılması ve öneriler sunulması,
  • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile sağlık birimi tarafından periyodik gözetimler yapılması,
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda plan yapılması ve işverenin onayına sunulması,
  • Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu ve çalışma sonuçlarının kayıt altında tutulmasını sağlamak,
  • Risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasını sağlamak
  • Acil durum eylem planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların koordinasyonunun sağlanması