İşyeri Hekimi

Size özel uzman işyeri hekim kadromuzla ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vererek yasal yükümlülüklerinizin yerine getirilmesini sağlıyoruz.

İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLERİ NELERDİR?

  • İşyerindeki sağlık gözetimini sağlamak, işçilere ve işverene yol göstermektir.
  • Çalışma ortamına ait herhangi bir tasarım eksikliği var ise bu konuda işvereni bilgilendirmek,
  • Meydana gelmiş olan meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması, herhangi bir kazaya sebebiyet vermediği halde bu riski taşıyan durumların tespit edilip listelenmesi ve işverene bildirilmesi,
    Çalışanların sağlık geçmişinin incelenmesinin yanında giriş, işe dönüş, sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde devamının sağlanması ve koruyucu sağlık müdahalelerinin yapılması,
  • Gebelik durumunda olan, önceden iş kazası geçirmiş, 18 yaşından küçük olan gibi özel durumlara sahip çalışanların takibi yakından yapılıp koruma altına alınması ve bu durum risk analizinde hekimin gözetimiyle incelenmesi,
  • Çalışanlara Genel Sağlık ve hijyen konularında eğitim vermek,
  • Yıllık çalışma planı hazırlamak,

Tehlike sınıflarına göre yapılacak muayeneler az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 5 yılda bir, tehlikeli sınıftakilerde en geç 3 yılda bir ve çok tehlikeli işyerlerinde en geç yılda  kez olmak üzere tekrarlanması olup ayrıca;

İşyeri Hekimi; çalışmalar gerçekleştirilmeden önce personelin kullanacağı koruyucuların seçilmesi, çalışanların sağlık durumlarının incelenmesi ve gözetiminin gerçekleştirilmesi, yapılan iş sebebiyle oluşabilecek stres faktörlerinin araştırılması ve çalışanları bundan korumak için gerekli etkinliklerin gerçekleştirmesi, çalışanların fiziksel ve psikolojik kapasitelerini tartarak iş ile uyumları hakkında işverene danışmanlık yapmaktadır.