Yangın Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Mevcut personele yangın kültürünü öğretmek, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerekli eğitimler verilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi “İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

 

 EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yanma ve Yangın Bilgisi
 • Yangın Türleri
 • Yangının Yapısı ve Bileşenleri
 • Yangın Söndürücülerin Sınıflandırılması ve Teknik Özellikleri
 • Yangın Algılama, Uyarı, Söndürme ve Tahliye Sistemlerinin Kullanımı
 • Yangına Neden Olabilecek Risklerin Tespiti
 • Yangın Söndürme Türleri
 • Yangın Söndürmede Etkin Yöntemler
 • Yangın Söndürme Ekipmanları
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • İlgili Mevzuat

 

EĞİTİM SONUNDA KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

 • Yanma ve yangının tarifini yapabilir.
 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir.
 • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir ve çarelerini bilir.
 • Yangın söndürme cihazlarının çeşitlerini sayabilir.
 • Yanmanın oluşumunu tarif eder.
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
 • Söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın esnasında haberleşme zincirinin uygulamasını yapar.
 • Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir.
 • Algılama sistemlerini çeşitlerini ve teknik özelliklerini bilir.
 • Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini bilir.
 • İlk müdahale ekibinin görevlerini ve nasıl toplanacağını bilir.
 • Yangın türüne göre söndürmede başarılı olan söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
 • Nasıl yardım çağıracağını bilir.
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir.
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar eder.
 • Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatır.
 • Kaçış yollarını bilir ve kullanır.
 • Portatif yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
 • İtfaiye hortumlarını ve lanslarını bilir ve kullanır.
 • İtfaiye motopompunu kullanır.
 • Yangının neden olduğu ‘Kimyasal Maddeler’ hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sabit söndürme sistemlerini tanımı bilir.
 • Açık alanda portatif yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını yapar.
 • Acil durum müdahale ekiplerinin kuruluş, görev yetkilerini bilir.
 • Yangın türüne göre söndürmede başarılı olan söndürme maddelerini ve her yöntem için en az birer örnek verir.
 • Kişisel koruyucu ekipmanları bilir ve kullanır.
 • Solunum cihazını bilir, kullanır.
 • Yangın dolaplarını bilir, kullanır.
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını bilir ve söndürebilir.
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
 • Eğitim programları hazırlayabilir ve uygulamalı olarak öğretir.