Acil Durum Yönetimi

İşletmelerde önemli kayıp kaynaklarından birisi “acil durumlar” için yeterince hazırlıklı olmamalarıdır. Genellikle “bize bir şey olmaz ki” diye düşünüp ertelediğimiz çözümler daha sonra kayıplarımız olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle tüm çalışanlarımızı işletmede karşılanabilecek yangın, patlama, büyük kazalar, doğal afetler (sel, deprem, fırtına vb.) gibi durumlar için eğitimli, ne yapılacağını ve hangi önlemler için nasıl işbirliği geliştireceğini öğretmeliyiz. Bu doğrultuda gereken ekipleri oluşturmalı ve eğitmeliyiz. Ancak yalnız eğitimler yeterli olmayacaktır. Planlı, düzenli tatbikatlar için gereken koordinasyonları da sağlamalıyız.

Simin Grup olarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygulamalı eğitimler vermek ve ekiplerinizi kurmak, acil durumu önlemek amacıyla sistemlerinizi oluşturmak için işbirliğine hazırız.

PROJE DENETİM VE GÖZETİM

Proje alanları içinde faaliyet gösterecek tüm firmaların ve çalışan tüm personelin bilgili, bilinçli, planlı çalışmasını yürütürken, güvenli ve sağlıklı bir iş düzenini sağlamak için uyulması ve uygulanması gereken kuralların saptanarak,

İş kazalarını,
Meslek hastalıklarını,
Trafik kazalarını ve zararlarını en alt düzeye indirmek suretiyle can ve mal emniyetini sağlamayı hedefliyoruz.

Çalışma sürecinde;

  • Proje başlangıcında hazırlanması gereken Yasal İzinlerin takibi,
  • Sağlık Güvenlik Planının hazırlanması,
  • İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,
  • Acil Eylem Planı oluşturulması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması,
  • İş Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi,
  • İşyeri Hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Müteahhit ve taşeronların günlük haftalık İzin Sistemi ve Risk Analiz Sisteminin oluşturulması,
  • Proje süresinde yürütülecek haftalık veya gerektiğinde yapılan Koordinasyon Toplantılarına katılarak gereken desteğin sağlanması,
  • Saha gözlemleri sırasında güvensiz durum veya davranışların tespit edilmesi durumunda yetkili kişilere düzenli raporlanması yapılmaktadır.