MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Simin Danışmanlık;

  • Yasal şartlar ve müşteri gereksinimlerine uygun hizmet verebilmek,
  • Hizmet verdiğimiz kuruluşlara uzmanlık alanlarımız doğrultusunda çözüm ortağı olabilmek,
  • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları ile yaşanabilir bir çevre oluşturmayı yasal zorunlulukların ötesinde yaşam kültürü haline getirebilmek

amacıyla; entegre yönetim sistemleri şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi temel ilke kabul etmiştir.

 

Bu kapsamda çalışanlarımızın tam katılımının sağlandığı, süreç odaklı yönetim anlayışımız ile;

  • Kaynakların etkin biçimde kullanılması,
  • İş kazalarına ve çevre kirliliğine yol açabilecek olan unsurların tespit edilip kontrol altına alınması ve sürekli iyileştirme sağlayarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi,
  • Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizden  kaynaklanan atıkların belirlenmesi, kontrol altına alınması, geri dönüşümde kullanılmasının sağlanması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaraf edilmesi,
  • Hizmet kalitemize yönelik bilincimizin her seviyede yerleşmesi, kalite ile ilgili faaliyetlerin her seviyede yürütülmesi ve personelin bu doğrultuda gerekli eğitim faaliyetleri ile desteklenmesi,
  • Olası acil durumlara hazırlıklı olunması, ortaya çıkmasını engelleyecek kontrol sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınması, acil durumların oluşması durumunda olası zararlarının / etkilerinin en alt düzeyde tutulması ve etkin haberleşme yollarının tanımlanması

konularında yasalara ve etkileşim halinde bulunduğumuz paydaşlarımızın isteklerine uygun çalışmalar yapacağız. Bu doğrultuda, Simin Danışmanlık’ta çalışan herkes üzerine düşen görevleri tam ve eksiksiz yapacaktır. Gerektiğinde, faaliyetlerimizin ilgililerle paylaşımını, paydaşlarımızla birlikte yazılı ve görsel yollarla gerçekleştireceğiz.

 

Kalite yaklaşımımız ile bütünleşmiş ve temel ilkelerimizden olan İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile çevrenin korunmasını bir yaşam kültürü olarak benimsediğimizi, bununla beraber hizmet verdiğimiz tüm kurum ve kuruluşlara bu yaşam kültürünü benimsetmek amacıyla tutum ve davranışlar sergileyeceğimizi taahhüt ederiz.