Diğer Sağlık Personeli

 

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KİMLER OLABİLİR?

Aşağıdaki ünvanlara sahip 4 hemşirelik bölümü mezunları ile tekniker/teknisyenlik mezunları diğer sağlık personeli olabilir. Lakin öncelikle eğitime gitmeli ve daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açtığı Diğer Sağlık Personeli sınavına girmeleri gerekmektedir.

  • Hemşire / Sağlık Memuru
  • Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri
  • Acil Tıp Teknisyeni
  • Çevre Sağlık Teknisyeni

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLERİ NELERDİR?

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak
  • İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
  • İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak
  • İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak
  • İş sağlığı eğitimlerinde görev almak