Çevre Eğitimleri

İlgili resim

Çevre, canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel ortamdır. İnsanların, işletmelerin, ürün ve hizmetlerin çevre üzerine doğrudan ve dolaylı olarak meydana getirdiği değişiklikler çevre etkisidir. Nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler, kaynakların hızlı tüketimi ile atıkların hurdaların artması çevrenin olumsuz etkilenmesini hızlandırmıştır. Bunun sonucunda içinde bulunduğumuz çevrede yaşamak her gün biraz daha zorlaşmaya başlamış ve sınır tanımaksızın herkesi etkilemeye başlamıştır.

Önleyici çalışmalar, 90’lı yıllarda “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkesi ile riskleri kontrol etme fırsatını yaratmıştır. Bizler de daha fazla gecikmeden üzerimize düşeni yapalım.

Atıklar – Tehlikeli Atıklar

Atıklar ve tehlikeli atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, üretiminin ve taşınmasının kontrolünün oluşturulmasına, ithalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına, üretimin kaynağında en aza indirilmesine, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine, yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolüne, çevreyle uyumlu yönetimin sağlanmasına kadar bir çok konuda alınması gereken güvenlik tedbirleri konusunda rehberlik etmeyi öneriyoruz.

Tehlikeli Maddelerin Taşınması

Kimyasallar, yanıcı, parlayıcı maddeler gibi tehlikeli maddelerin karayollarında taşınması her gün biraz daha artmaktadır.

Trafik kazalarında ülkemizin risk düzeyinin yüksekliği herkesçe bilinmektedir. Tehlikeli yüklerin taşınmasında meydana gelebilecek kazaların yaratacağı olumsuz etkiler hem çevre hem de toplum sağlığı açısından önemlidir. Tehlikeli yük taşınması amacı ile özel yasa ve yönetmelikler hazırlanmış, taşımacıya, sürücüye ve alıcıya özel sorumluluklar yüklemiştir.

Bu doğrultuda; ilgililerin, maddenin genel tehlike özelliklerini tanımlama ve etiketlemeyi, kaza ve beklenmedik durumlar sonrası alınması gereken tedbirleri, tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılmasında güvenlik önemlerini bilmesi ve sorumlulukları için bilinçlendirilmesi amacı ile ihtiyacınız olan eğitimleri, desteği vermeye hazırız.