Endüstri Hijyen Eğitimi

Çalışma ortamı çalışan sağlığını doğrudan etkiler. Makinalar, kullanılan alet edevat iş kazası olarak, fiziksel etmenler (gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor), kimyasal (toz, gaz, buhar) etmenler meslek hastalığı olarak etkisini gösterir. Her iki durumda da çalışanın sağlığı etkilenir, işyeri doğrudan ve dolaylı kayıplarla yüz yüze kalır. Sağlıklı ve Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak hepimizin sorumluluğudur. Bu konuda çalışanları bilinçlendirmek için sizinle birlikteyiz.

Kimyasallar

Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan kimyasallar, üretimden tüketime çeşitli yollarla sağlığımızı, çevremizi, gıdalarımızı etkilemektedir. Kullandıktan sonra bile atıkları ve ambalajları ile etkileme devam etmektedir. İş ve çevre mevzuatı kimyasalların yönetimleri ne yönelik tüzük, yönetmelik, uluslararası anlaşmalar düzenlenmiştir.

Sağlıklı ve güvenli bir işyeri oluşturmak, çevre sağlığını koruyarak toplumsal sorumluluğunuzu karşılamak amacı ile kimyasalların yönetimi – sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması, üretimi, depolanması, taşınması, kullanılması, piyasaya arzı, gözetimi / denetimi, – çalışmalarınızda işbirliği ile gücünüzü artırmak istiyoruz.

Gürültü

Gürültü, istenmeyen ve rahatsız eden seslerdir. Pasif sigara içiciliğine benzer. Arzu etmezseniz, ama kontrolde edemezsiniz. Günümüzde el aletleri bile gürültü üretiyorlar. Elektrik süpürgeleri, saç kurutma aletleri, ruh sağlığını ve hatta zaman zaman işitme sistemini bile etkileyecek düzeyde sesler çıkarıyorlar.

Gürültü sanayide çalışanlarda olduğu kadar, toplum sağlığı bakımından da önemli bir sağlık zararı haline gelmiştir. Gürültünün işçi sağlığı açısından en önemli etkisi işitme kaybına neden olmasıdır. Belli bir düzeyin üstündeki gürültüde 80dB(A) iç kulak etkilenmeye başlar ve işitme yeteneği tiz seslerden başlayarak geriler. İşitme kayıpları gürültünün şiddetine ve etki altında kalma süresine bağlı olarak oluşmaktadır. Çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu işitmeyle ilgili oluşabilecek risklerden korunmak için Simin Danışmanlık destekçiniz olmaya hazırdır.

Titreşim

Titreşim katı bir objenin kısa zaman içinde hızlı hareketi sonucu ortaya çıkan fiziksel bir olaydır. Frekansı düşük olan titreşimler kaba hareketler şeklinde, yüksek frekanslı titreşimler ise ince hareketler şeklindedir.

Titreşim, vücudu bütünü ile etkileyebildiği gibi daha sık olmak üzere el ve kolda hissedilen bir titreşim şeklinde de olabilir. Frekansı 80 hertz dolayında olan titreşimler bütün vücut için zararlıdır. El kol titreşiminde ise 2000 hertz frekansa kadar olan titreşimler zararlı olabilir. Bunun dışında titreşim vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel rahatsızlıkları ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimler vardır.

Titreşim kaynaklarını tanımlama, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini değerlendirme, risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ve maruziyetin azaltılması konularında Simin Danışmanlık, destekçiniz olmaya hazırdır.

 

İç Ortam Koşulları (Termal Konfor – Sıcaklık, Nem, Havalandırma; Aydınlatma)

Çalışma ortamının konforu çalışanların verimliliğini ve ürünün kalitesini doğrudan etkileyen etmenlerdir. Bu nedenle çalışma ortamının konforunun yaratılması için gereken ölçümlerin yapılması, uygunsuzlukların giderilmesi, çalışanların etkilenmesinin önlenmesi ve çalışanların eğitilmesi için uygulama projelerinizin çözüm ortağı olmak isteriz.