Risk Değerlendirmesi

2003 yılı haziran ayında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ve buna bağlı olarak yayımlanan yönetmelikler çalışma hayatına yeni bir yaklaşımla “Risk – Risk Analizi – Risk Değerlendirmesi” kavramlarını getirdi. İş kanunundan önce de bu kavramları bilmemize rağmen çalışma hayatı içerisinde tehlike ve riski çoğu zaman olayla yüz yüze kaldıktan sonra değerlendiriyorduk.

Artık işletmelerden beklenen sistematik bir yapı ile tehlikeleri önceden tanımlamak, risklerini belirlemek ve değerlendirmektir. Bu çalışmaların sonucunda tehlikelerin ortadan kaldırılması veya etkilerinin en aza indirilmesi için gereken faaliyetlerin yürütmek ve izlemek esastır.

 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı çalışanları kaza ve meslek hastalıklarından koruma güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak kayıpları önlemedir. Bu nedenle işletmelerde kayıplara neden olacak durumları önceden değerlendirip nasıl yönetileceğine karar verme sürecine risk değerlendirme veya risk yönetimi diyoruz. İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği alanında önleyici yaklaşımın uygulanmasının temel prensibi fark edilen tehlikenin risk olarak değerlendirilmesinin yapılması ve bu tehlikenin ortadan kaldırılması için çalışmaların yürütülmesidir. Değerlendirme ve önlem süreci kapsamında yapılan çalışmalar sürekli gelişmenin / iyileşmenin temelini de oluşturur.

Risk değerlendirme yalnız iş güvenliği uzmanının sorumluluğu değil işletmede işin yapımından sorumlu olan kişiler, bakım çalışanları, proses geliştirmeciler, iş yeri hekimin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Risk değerlendirme çalışması bir defa yapılarak bitecek bir çalışma değildir. İşletmenin değişen koşullarına, yaşanan durumlara ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli gözden geçirilip güncel tutulmalıdır.

Simin Danışmanlık olarak; ekipleri kurmanıza, ekiplerinizin bu kapsamda eğitilmelerine, iş yerinize, çalışma ortamınıza ve kullandığınız hammadde, kaynaklar ve donanımlar ile yaşadığınız olayları dikkate alarak iyileştirme önceliklerinizi belirlemek üzere size uygun metodolojiyle kuruluşunuzun tehlikelerinin tanımlanması ile risk değerlendirme sisteminin kurulmasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız.