Yönetim Sistemi Danışmanlığı

 

Günümüz dünyasında üretimin yönetimi; ürün kontrolü yaklaşımından planla, uygula, kontrol et, önlem al felsefesi ile süreçlerin kontrolüne dönüşmüştür.

Kalite yönetim sistemi ile başlayan sürecin yarattığı olumlu gelişmeler sonucu bu yöntem Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği konularına da uygulanmıştır. Simin Danışmanlık olarak Çevre Yönetim Sistemi İle İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin belgelendirme için kurulması veya mevcut sistemlerinizin geliştirilmesinde bilgi ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 / TS 18001

İş sağlığı ve güvenliğinin temel konusu insandır.”İnsan en büyük değerdir” felsefesi hepimizin vazgeçemediği temel ilkelerden biridir ve yine hepimiz biliyoruz ki insan kaybı hiçbir koşulda karşılanamayan kayıptır. Çalışanlar olası kaza ve meslek hastalığı ile doğrudan etkilenir. Bu nedenle yasalar işverenleri ve yöneticileri kaza ve hastalıkları önlemekle yükümlü kılmıştır. Bu doğrultuda yürütülecek sistemli çalışmalar OHSAS 18001/ TS 18001′ in konusudur.Çevre Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001; 2005

Son yıllarda yoğunlukla yaşanan sel felaketleri, fırtınalar, kasırgalar, toprak kaymaları, yağmur ormanlarını etkileyen asit yağmurları ve aşırı kesimler, özellikle cilt kanserlerin artmasına neden olan ozon tabakasının incelmesi çevre kirliliğinin yarattığı güncel sorunlardan bazılarıdır.

Endüstrinin hızla gelişmesi, kontrolsüz emisyon ve deşarjlar, yoğun kaynak tüketimi ve tüketilen her şeyin atılması kirliliğin nedenleri arasındadır. Ortaya çıkan kirliliğin sonuçları sınır tanımaksızın hepimizi etkilemektedir. Bu nedenle artık hepimizin sloganı “başka dünya yok kirletmeyelim”.

Bunun sonucunda gerek müşterilerimizin talebi gerekse yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanmasının yolu Çevre Yönetim Sisteminin kurulup işletilmesidir.