_
SİMİN Danışmanlık

Güvenilir Çözüm Ortağınız

9
Entegre Yönetİm

Kazanmak olasılıkları öngörmektir

7
SİMİN OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

=
EĞİTİM

Size Özel Çözümler

Neden BİZİMLE ÇALIŞMALISINIZ

SİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER ÜRETEN
Size ait uygulama modelleri oluşturmayı, hazır paket projeler değil, bilgi, bulgu ve deneyimlerimizi paylaştığımız, bizden sonra da iyileştirerek geliştireceğiniz sistemler kurmaya rehberlik etmeyi, zamanla danışmanlık desteğimizi azaltacak yapılanmayı sağlamayı ilkelerimiz olarak benimsiyoruz.
UZMAN KADROSUNA GÜVENEN
Simin Danışmanlık olarak uzman kadromuzla Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yangın Güvenliği Risklerinizin Yönetimi için çözümler üreterek Entegre Danışmanlık, Eğitim, Proje Denetim ve Gözetim Hizmetleri veriyoruz.
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Kazaları ve Meslek Hastalıklarını önlemeniz,
Yasal Gereklilikleri karşılamanız,
Hammadde, Malzeme ve Enerji Kaynaklarınızı daha etkin kullanmanız,
İş Gücü Kayıplarını önlemeniz için
Çözüm Ortağınız olmayı öneriyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AMACIMIZ

BİLGİ VE DENEYİM DESTEĞİ SAĞLAYAN
Amacımız, hızla gelişen teknolojinin yarattığı sınırsız rekabet ortamının, Avrupa Birliğine giriş sürecinde ülkemiz iş ve çevre mevzuatlarında yapılan değişmelerin, kuruluşlara getirdiği sorumluluklar için gereken bilgi ve deneyim desteğini sağlamaktır.
İHTİYAÇLARA YÖNELİK HİZMET VEREN
Simin danışmanlık olarak, iş sağlığı ve güvenliği, çevre sağlığı ve yangın güvenliği, gibi kayıp yaratan konularda ihtiyaçlarınıza yönelik hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Simin, “2004 yılında iş sağlığı ve güvenliği ile çevre ve acil durum yönetimi konularında hem İş Kanunu’nun öngördüğü iş yeri gözetmenlik hizmetini yürütmek hem de yönetim sistemi danışmanlığı yapmak üzere kurulmuştur. Bu hizmetlerin yürütümünün gerektirdiği iş ve çevre mevzuatı eğitimlerinin yanı sıra kuruluşların ihtiyaç duyduğu özel konularda da eğitim hizmetini sağlamaktadır. Simin, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 19.02.2010 tarih ve 0036/36 nolu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi ile ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.03.2011 tarih ve ÇDYB-0929 nolu Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi ile yetkilendirilmiştir.